S.i.n. - พร้อม

เพียงแค่สบตา
แทบไม่พูดจา
ก็พอรู้ว่าเธอต้องการอะไร
ดูจากท่าทาง
ทุกความเคลื่อนไหว
ก็พอรู้ว่าเธอต้องการจะไป

โปรดอภัยให้ตัวฉันคนเก่า
ที่ผ่านมา
ที่ยังทำเหมือนไม่มีอะไร
แค่อยากมีเวลาเพื่อเตรียมหัวใจ
หยุดเธอไว้
จนวันนี้

ฉันพร้อมแล้วที่จะมีน้ำตาถ้าเธอไป
พร้อมแล้วที่จะเป็นคนที่เสียใจ
ฉันพร้อมแล้วที่จะยอมรับความจริงและเริ่มใหม่
อย่างคนที่พร้อมให้หัวใจไม่มีเธอ

ขอให้บอกฉัน
แม้คำเหล่านั้น
จะเป็นเหมือนมีดคอยทิ่มแทงในใจ
ฉันจะไม่ยื้อ
เธออีกต่อไป
เมื่อสุดท้ายแล้วเธอก็คงไม่อยู่


โปรดอภัยให้ตัวฉันคนเก่า
ที่ผ่านมา
ที่ยังทำเหมือนไม่มีอะไร
แค่อยากมีเวลาเพื่อเตรียมหัวใจ
หยุดเธอไว้
จนวันนี้

ฉันพร้อมแล้วที่จะมีน้ำตาถ้าเธอไป
พร้อมแล้วที่จะเป็นคนที่เสียใจ
ฉันพร้อมแล้วที่จะยอมรับความจริงและเริ่มใหม่
อย่างคนที่พร้อมให้หัวใจไม่มีเธอ
โฮ้ ไม่มีเธอ โฮ้โวโฮ

แม้ฉันนั้นรักเธอเพียงใด
แม้ฉันนั้นรักเธอเพียงใด
แม้ฉันนั้นรักเธอเพียงใด
แม้ฉันนั้นรักเธอเพียงใด
แม้ฉันนั้นรักเธอเพียงใด
แม้ฉันนั้นรักเธอเพียงใด

ฉันพร้อมแล้วที่จะมีน้ำตาถ้าเธอไป
พร้อมแล้วที่จะเป็นคนที่เสียใจ
ฉันพร้อมแล้วที่จะยอมรับความจริงและเริ่มใหม่
อย่างคนที่พร้อมให้หัวใจไม่มีเธอ
ไม่มีเธอ
ไม่มีเธอ

อย่างคนที่พร้อมให้หัวใจไม่มีเธอ

Lyrics licensed by LyricFind