S.i.n. - Fake

เธอยืนต่อหน้าฉัน เธอยืนต่อหน้าฉัน
และบอกว่าเธอรักกันตั้งเท่าไร
พอเธออยู่กับใคร
พอเธออยู่กับใคร
ก็พูดถึงกันเหมือนฉันเป็นผู้ร้าย

แค่ห่วงเธอว่าจะเหนื่อยบ้างไหม
ที่ต้องทำเป็นคนใสใส
หลอกกันว่าดีออก

ที่ผ่านมาตัวฉันไม่เป็นไร
ยิ่งกว่าเธอก็ยังสบาย
แค่นี้เหรอกระจอก
จะบอกไว้

เธอเป็นแค่หนึ่งใน
Fake boy fake girl
ที่เจอได้ตามทั่วทั่วไป
Fake boy fake girl
ที่ใครก็ไม่ควรใส่ใจ

Fake boy fake girl
จะให้ฉันรักเธอได้ไง
Fake boy fake girl

ในเมื่อคนคนเดียวที่เธอรัก
คือตัวเธอก็เท่านั้นเอง

ก็แล้วแต่เธอนะ
ก็แล้วแต่เธอนะ
โชคดีแล้วกันขอให้เธอปลอดภัย
ดูแลตัวเองไว้
ดูแลตัวเองไว้
เพราะอีกไม่นานที่เธอจะไม่เหลือใคร

ฉันห่วงเธอว่าจะเหนื่อยบ้างไหม
ที่ต้องทำเป็นคนใสใส
หลอกกันว่าดีออก

ที่ผ่านมาตัวฉันไม่เป็นไร
ยิ่งกว่าเธอก็ยังสบาย
แค่นี้เหรอกระจอก
จะบอกไว้


เธอเป็นแค่หนึ่งใน
Fake boy fake girl
ที่เจอได้ตามทั่วทั่วไป
Fake boy fake girl
ที่ใครก็ไม่ควรใส่ใจ

Fake boy fake girl
จะให้ฉันรักเธอได้ไง
Fake boy fake girl

ในเมื่อคนคนเดียวที่เธอรัก
คือตัวเธอก็เท่านั้นเอง

เธอเป็นแค่หนึ่งใน
Fake boy fake girl
ที่เจอได้ตามทั่วทั่วไป
Fake boy fake girl
ที่ใครก็ไม่ควรใส่ใจ

Fake boy fake girl
จะให้ฉันรักเธอได้ไง
Fake boy fake girl

ในเมื่อคนคนเดียวที่เธอรัก
คือตัวเธอก็เท่านั้นเอง

Fake boy fake girl
Fake boy fake girl
ที่ใครก็ไม่ควรใส่ใจ

Fake boy fake girl
จะให้ฉันรักเธอได้ไง
Fake boy fake girl โน่

ในเมื่อคนคนเดียวที่เธอรัก
คือตัวเธอก็เท่านั้นเอง ฮู้

Lyrics licensed by LyricFind