Quỳnh như - Giấu

Gặp nhau giữa phố đông
Làm tôi bối rối trong lòng
Chợt như muốn bước đi
Vì không muốn nói câu gì
Tôi giấu anh giấu ta nên giấu

Mong ai đó bước vào
Để ngăn ánh mắt của anh
Nhìn tôi với suy tư
Dường như muốn nói câu gì
Rất nhiều
Thế nhưng tôi không muốn

Chuyện mình đã quá xa xôi từ lâu
Bao nhiêu nước mắt đã khô lâu rồi
Chỉ cần như thế khi ta gặp nhau
Người đừng bước tới
Và nói thêm câu gì nữa

Còn bao nhiêu trong anh và còn bao nhiêu trong tôi
Ta hãy cứ cất giấu tận sâu trong hai con tim
Dẫu cứ mãi tiếc nuối chuyện tình đi trong hư vô
Gần nhau thêm bao lâu lại cho nhau thêm suy tư

Còn bao nhiêu trong anh và còn bao nhiêu trong tôi
Ta hãy cứ cất giấu tận sâu trong hai con tim
Vì những phút thấy yếu mình cần anh luôn bên tôi
Tôi quên đi anh không chỉ dành cho riêng tôi thôi
Anh hãy đi
Đi đi đi đi đi đi đi đi đi

Gặp nhau giữa phố đông
Làm tôi bối rối trong lòng
Chợt như muốn bước đi
Vì không muốn nói câu gì
Tôi giấu anh giấu ta nên giấu


Mong ai đó bước vào
Để ngăn ánh mắt của anh
Nhìn tôi với suy tư
Dường như muốn nói câu gì
Rất nhiều
Thế nhưng tôi không muốn

Chuyện mình đã quá xa xôi từ lâu
Bao nhiêu nước mắt đã khô lâu rồi
Chỉ cần như thế khi ta gặp nhau
Người đừng bước tới
Và nói thêm câu gì nữa

Còn bao nhiêu trong anh và còn bao nhiêu trong tôi
Ta hãy cứ cất giấu tận sâu trong hai con tim
Dẫu cứ mãi tiếc nuối chuyện tình đi trong hư vô
Gần nhau thêm bao lâu lại cho nhau thêm suy tư

Còn bao nhiêu trong anh và còn bao nhiêu trong tôi
Ta hãy cứ cất giấu tận sâu trong hai con tim
Vì những phút thấy yếu mình cần anh luôn bên tôi
Tôi quên đi anh không chỉ dành cho riêng tôi thôi
Anh hãy đi
Anh hãy đi

Còn bao nhiêu trong anh và còn bao nhiêu trong tôi
Dẫu cứ mãi tiếc nuối chuyện tình đi trong hư vô

Còn bao nhiêu trong anh và còn bao nhiêu trong tôi
Ta hãy cứ cất giấu tận sâu trong hai con tim
Vì những phút thấy yếu mình cần anh luôn bên tôi
Tôi quên đi anh không chỉ dành cho riêng tôi thôi
Anh hãy đi
Anh hãy anh hãy đi
Anh hãy anh hãy đi

Lyrics licensed by LyricFind