I.d.o.4 - Awit ng puso

Narito Panginoon ang aking puso
Nais na umawit at magpuri
Kusang dinudula ng aking isipan
Nanggagaling sa puso patungo sa aking tinig

Purihin ka
Panginoon
Dakilain ang iyong pangalan
Itataas kita
Ihahayag
Ang walang hanggang kabutihan

Narito Panginoon ang aking puso
Nais na umawit at magpuri
Kusang dinudula ng aking isipan
Nanggagaling sa puso patungo sa aking tinig


Purihin ka
Panginoon
Dakilain ang iyong pangalan
Itataas kita
Ihahayag
Ang walang hanggang kabutihan

Ang pagmamahal mo sakin ay walang katulad
Ibinigay ang buhay upang ako'y maligtas
Kaya hayaan mong awit ng aking puso
Ay pagsamba

Purihin ka
Panginoon
Dakilain ang iyong pangalan
Itataas kita
Ihahayag
Ang walang hanggang kabutihan

Purihin ka
Panginoon
Dakilain ang iyong pangalan
Itataas kita
Ihahayag
Ang walang hanggang kabutihan

Lyrics licensed by LyricFind