I.d.o.4 - Pag-asa

Sino ang malalapitan
Sino'ng may kakayahan
Sino ang makakatulong
Sino nga ba ang daan
Sino nga ang aking

Ako ay nagtitiwala
Pagka't siya ay dakila
Ako'y nananampalataya
Tunay ang kanyang salita
Si Hesus wala nang iba

Pag-asa
Pag-asa
Pag-asa
Panginoong Hesus
Tulungan mo ako

Sino ang malalapitan
Sino'ng may kakayahan
Sino ang makakatulong
Sino nga ba ang solusyon
Sino nga ang aking


Ako ay nagtitiwala
Pagka't siya ay dakila
Ako'y nananampalataya
Tunay ang kanyang salita
Si Hesus wala nang iba

Pag-asa
Pag-asa
Pag-asa
Panginoong Hesus
Tulungan mo ako

Kaibigan ko
Kanlungan ko
Sandigan ko
Salamat sa iyo
Dakila ka dakila ka

Ikaw ang kaibigan ko
Kanlungan ko
Sandigan ko
Salamat sa iyo
Dakila ka dakila ka
Hesus

Lyrics licensed by LyricFind