I.d.o.4 - Diyos ng kaligtasan

Sino ng makapapantay sa'yo
Sino ng makahihigit sa'yo
Tunay na ika'y di nagbabago
Pag-ibig mo ay di maglalaho

Sino ang katulad mo o Diyos
Sino'ng kabutihan ay lubos
Karunungang di masukat ninuman
Katapatan mo'y sariwa kailanman

Ngalang higit sa lahat ng pangalan
Pupurihin magpakailanman
Taglay mo ay dakilang karangalan
Hesus ika'y makapangyarihan
Iyong pangako'y laging aasahan
Ikaw ay nag-iisang diyos ng kaligtasan

Sino ng makapapantay sa'yo
Sino ng makahihigit sa'yo
Tunay na ika'y di nagbabago
Pag-ibig mo ay di maglalaho


Sino ang katulad mo o Diyos
Sino'ng kabutihan ay lubos
Karunungang di masukat ninuman
Katapatan mo'y sariwa kailanman

Ngalang higit sa lahat ng pangalan
Pupurihin magpakailanman
Taglay mo ay dakilang karangalan
Hesus ika'y makapangyarihan
Iyong pangako'y laging aasahan
Ikaw ay nag-iisang diyos ng kaligtasan

Lahat ng tuhod ay luluhod
Lahat ng labi'y magsasabing
Si Hesus ang panginoon
Siya ang ating Diyos sa habang panahon

Ngalang higit sa lahat ng pangalan
Pupurihin magpakailanman
Taglay mo ay dakilang karangalan
Hesus ika'y makapangyarihan
Iyong pangako'y laging aasahan
Ikaw ay nag-iisang Diyos ng kaligtasan

Ngalang higit sa lahat ng pangalan
Pupurihin magpakailanman
Taglay mo ay dakilang karangalan
Hesus ika'y makapangyarihan
Iyong pangako'y laging aasahan
Ikaw ay nag-iisang
Ikaw ay nag-iisang
Ikaw ay nag-iisang
Diyos ng kaligtasan

Lyrics licensed by LyricFind