I.d.o.4 - Panginoon kay buti mo

Panginoon kay buti-buti mo
Sa lahat ng panahon
Sa dalangin may tugon
Dakilang iyong biyaya
Ang pag-ibig mong alay aking isasaysay

Panginoon kay buti-buti mo
Sa lahat ng panahon
Sa dalangin may tugon
Dakilang iyong biyaya
Ang pag-ibig mong alay aking isasaysay

O Diyos ikaw ang hari at panginoon
Tunay na kalakasan ko gabay kang totoo
Purihan ka sambahin ka ng lahat ng nilalang
Panginoong Hesus kay buti mo sa akin

Panginoon ang buhay ko
Diyos na makapangyarihan aking kaligtasan
Pag-ibig mo'y di magmamaliw
Ang kabutihan mong alay aking tinataglay

O Diyos ikaw ang hari at panginoon
Tunay na kalakasan ko gabay kang totoo
Purihan ka sambahin ka ng lahat ng nilalang
Panginoong Hesus kay buti mo sa akin


Oh

Ang kapurihan mo di magbabago sa habang panahon
Salamat sa pagmamahal mo

O Diyos ikaw ang hari at panginoon
Tunay na kalakasan ko gabay kang totoo
Purihan ka sambahin ka ng lahat ng nilalang
Panginoong Hesus kay buti mo sa akin

O Diyos ikaw ang hari at panginoon
Tunay na kalakasan ko gabay kang totoo
Purihan ka sambahin ka ng lahat ng nilalang
Panginoong Hesus kay buti mo sa akin

Panginoong Hesus kay buti mo sa akin

Lyrics licensed by LyricFind