I.d.o.4 - Walang hanggan

Ang buhay kong ito o Diyos
Noon ay pagal at lito
Kahit ano ang aking gawin
Ako'y hindi nagbabago

Ngunit ngayo'y natagpuan
Ikaw Hesus sa buhay ko
Binigyan mo ng tuwa
At sigla ang puso kong ito
Kaya o Diyos papuri ay sa 'yo

Itataas ang aking tining
Walang hanggang papuri ay sa 'yo
At ako ay magpapasalamat
Sa kaligtasan na aking natamo

Dati-rati ang buhay
Punung-puno ng lumbay
Walang pag-asa at nagdurusa
Ngayo'y naging anak niya

Akin nga'ng natagpuan
Ikaw Hesus sa buhay ko
Binigyan mo ng tuwa
At sigla ang puso kong ito
Kaya o Diyos papuri ay sa 'yo

Itataas ang aking tining
Walang hanggang papuri ay sa 'yo
At ako ay magpapasalamat
Sa kaligtasan na aking natamo


Dahil sa pag-ibig mo o Diyos
Dahil sa pag-ibig mo o Diyos
Dahil sa pag-ibig mo o Diyos
Ako ay naligtas

Dahil sa pag-ibig mo o Diyos
Dahil sa pag-ibig mo o Diyos
Dahil sa pag-ibig mo o Diyos
Ako ay naligtas

Dahil sa pag-ibig mo o Diyos
Dahil sa pag-ibig mo o Diyos
Dahil sa pag-ibig mo o Diyos
Ako ay naligtas

Dahil sa pag-ibig mo o Diyos
Dahil sa pag-ibig mo o Diyos
Dahil sa pag-ibig mo o Diyos
Ako ay naligtas

Itataas ang aking tining
Walang hanggang papuri ay sa 'yo
At ako ay magpapasalamat
Sa kaligtasan na aking natamo

Itataas ang aking tining
Walang hanggang papuri ay sa 'yo
At ako ay magpapasalamat
Sa kaligtasan na aking natamo

Lyrics licensed by LyricFind