100. debija - 12 pí§cpusdiení¢


Neteikdu Tev
Kur mí§s ejam
Ví§l ceí¯d mums nav galí¢
Pacieties ví§l
Nevar sev
Paí²emt visu bet gan jau
Varbí»t tur sí¢kums dienai
Tu brí®ní®sies
Vai
Varbí»t tur noní¢ksim
Kur beidzas laiks
Dauzí¢s Tev sirds
Jí»tu troksní® es dají¢
Pagaidi mazliet lai nezií²a vají¢
Turi ciet acis
Ví§l never tí¢s vaí¯í¢
Pusnaktí® visu Tu reszí§si
Nejautí¢ kur
Un cik tí¢lu
Jau esam no mí¢jí¢m
Ko meklí§jam deit
Ielas aizmirstas í§nas zem kí¢jí¢m
Labí¢k bí»s mums
Tí¢lí¢k dodies
Lai
Vakars zí»d
Tomí§r nakts jau pretí®m mí¢j

Lyrics licensed by LyricFind